خال مجموعه سلول هایی است که به تعداد زیلد در محلی غیر از محل اصلی خود جمع می شوند به همین دلیل بر اساس جنس سلول سازنده با هم متفاوت هستند.

خال یک اصطلاح عمومی است و طیف وسیعی از ضایعات پوستی را در بر میگیرد. این ضایعات در اثر بر هم خوردن ترکیب طبیعی ساختمان پوست به وجود امده و ناشی از کاهش یا عملکرد غیر طبیعی یک یا چند بافت عروقی، خال چربی و … بنابراین آنها می توانند به شکل ها و رنگ های متنوع، در نقاط گوناگون بدن و در سنین مختلف تظاهر کنند. اما خال ی که از همه شایع تر است و همه آن را می شناسند، خال سلول های رنگدانه ساز می باشد.

تقریبا همه افراد این نوع خال را دارند و در بعضی ها تعداد آن به 40 عدد حتی بیشتر میرسد. بیشتر مردم فکر می کنند خال ها فقط به شکل لکه های قهوه ای تیره هستندف در حالی که تنوع گسترده ای از نظر شکل ظاهری دارند، گاهی وجود خال از نظر ظاهری لطمه ای به زیبایی فرد نمی زندف ولی بعضی خال ها ظاهر ناخوشایندی دارند.