• کاشت مو به روش FIT

تفاوت اصلي جراحي به روش FIT با شيوه قبلي در عدم وجود خط بخيه در پشت سر بيمار است. در اين شيوه جراح واحدهاي فوليکولي مجزا توسط يک پانچ ريز(بين 0.7 تا 1 ميلي متر) برداشته مي شود. براي اين کار لازم است تا ناحيه اهدا کننده مو به اندازه اي کوتاه شود تا پزشک جراح به راحتي قادر به ديدن پوست سر بيمار باشد. پس از برداشت، هر گرافت واحد فولکولي توسط جراح به ناحيه مورد نظر انتقال داده مي شود.

کاشت مو به روش FIT براي ترميم نواحي کوچک و خاص کاربردي تر است. اين شيوه درمان براي کم پشتي موي سر، ترميم ابرو يا ريش و سبيل از شيوه هاي کم تهاجمي تر است بنابر اين بسياري از بيماران اين شيوه را ترجيح مي دهند. خط زخم در اين شيوه غير قابل تشخيص است و محل اهدا و انتقال بسيار سريع بهبود پيدا مي کند.

کاشت مو به روشfit