کاشت ابرو به روش FUE  و FUG  انجام مي شود.

کاشت ابرو به روش FUE بيشتر براي افرادي که کمتر دچار ريزش مو و طاسي شده و به کاشت به صورت تک به تک نياز دارند و تعداد کمتر مو نسبت به روش FUG که به صورت دسته جمعي و برداشت بخشي از پوست سر مي باشد، دارند.

کاشت ابرو به روش FUG که بيشتر در مواردي که افراد دچار طاسي زياد و نياز به کاشت بيشتري در ناحيه مورد نظر دارند استفاده مي شود که کاشت به صورت دسته اي و به صورت خطي از محل مورد نظر برداشت و در نهايت کاشته مي شود.

“آسان ترين روش کاشت با روش نيوگرافت”

روش FUE به همراه نيوگرافت، آسان ترين و بهترين روش جراحي براي ترميم موي ابرو و کاشت ابرو است. اين روش در مقايسه با روش نواري، بسيار سريعتر و آسان تر است و هيچ گونه اسکاري به جا نمي گذارد. به علاوه، دوران نقاهت کمتري در اين روش مورد نياز است. در اين روش، تارهاي مو يا فوليکول هاي مو از قسمت عقب سر، که داراي تارهاي مو بيشتر با قطر کمتري مي باشد، استفاده مي شود.

 

کاشت ابرو در دو مرحله انجام مي گيرد ، مرحله اول کاشت نيمه صورت و با راضي بودن مراجعه کننده از روند کاشت ابرو ،عمليات کاشت نيمه بعدي صورت انجام مي شود ، که اين روند طي  4 الي 6 ساعت انجام مي گيرد.

نتيجه کاشت ابرو ، بعد از يک سال به طور کامل نمايان مي شود لذا بعد از گذشت چندماه از کاشت ابرو اين تغيير به آرامي ظاهر مي گردد.

 درد و ورم، بعد از کاشت ابرو به طور کامل کم و تمام ميشود و درد ناشي از عمل  فقط بعد از کاشت ابرو که در واقع در دوره نقاهت نبايد هيچ گونه دردي در ناحيه ابرو و محل هاي کاشت ابرو وجود داشته باشد.

ابتدا لبه هاي بيرون خط ابرو ، روي صورت ترسيم شده به صورتي که با آناتومي نرمال صورت و تقارن زيبايي مطابقت داشته باشد. همچنين تغيير جهت موها در مسير ابرو نيز مشخص مي شود. شکل و خط ابروي طراحي شده به مراجعه کننده نشان داده،تا نتيجه نهايي ظاهر ابروي خود را پيش از عمل تاييد نمايند، پس از تاييد ، عمل کاشت با خارج کردن فوليکول هاي مو از ناحيه مورد نظر، آغاز خواهد شد.

“ويژگي هاي مهم موهاي کاشته شده در ناحيه ابرو”

  •  قابل رشد بودن مو
  • نازک بودن و متناسب با موهاي فيلي ابرو
  • غيرقابل ريزش بودن مو
  • همرنگ با ديگر موهاي ناحيه سر
  • حالت داشتن مو
  • بهترين ناحيه براي برداشت مو در عمل کاشت ابرو موهاي ناحيه پشت گوش مي باشد.

در روش کاشت ابرو با نيوگرافت FUE در مقايسه با روش نواري ساده تر بوده که به جاي خارج کردن نوارهاي باريک مو از پوست سر ناحيه اهدا کننده، فوليکول هاي تکي مو به صورت اتوماتيک از ناحيه اهدا کننده با يک پانج 0.8 ميلي متري جدا مي شود. اين تکنيک هيچ اسکاري را در سر   به جا نمي گذارد و از هيچ بخيه اي استفاده نمي شود.به عنوان يک قانون کلي، موهاي اهدا شونده، از قسمتي از سر که موهاي آن،بيشترين شباهت را به موهاي ابرو داشته باشند برداشته مي شود.

روش کاشت ابرو تار به تار

در اين روش از کاشت در ناحيه ظريف خط ابرو به خوبي جواب مي دهد،بنابراين، دقت جايگذاري تارهاي مو بسيار اهميت دارد.