هايفوتراپي

جديدترين تکنولوژي ليفت صورت و گردن (بدون جراحي) است که فقط در يک جلسه (يک ساعته) راحت و (بدون درد و عارضه) انجام مي شود و بلافاصله شخص مي تواند به سر کار روزانه خود برگردد.

هايفوتراپي روشي بدون خطر ( کاملاً ايمن ) و مورد تاييد FDA آمريکا است. که اثرات آن در همان جلسه ( بلافاصله )قابل ديدن است و نتايج آن بدون بازگشت ( و ماندگار) است.

مهم ترين ويژگي هايفوتراپي اين است که سطح پوست کاملاً سالم و بدون آسيب (دست نخورده) باقي مي ماند. پس نيازي به استراحت نداشته و بلافاصله شخص مي تواند به ادامه فعاليت و کارهاي روزانه اش بپردازد. جوانسازي پوست با هايفو يکي از رايج ترين و توسعه يافته ترين سيستم هاي درماني امروزي است.

هايفوتراپي چگونه انجام مي شود؟

هايفو گونه و صورت به راحتي در يک جلسه کوتاه ( ? ساعته ) مانند دستگاه سونوگرافي روي پوست کشيده مي شود و بلافاصله بعد از آن شخص به سر کارهاي روزانه خود مي‌رود.( بدون آسيب به سطح پوست ). بطور کلي  انجام هايفو در ? جلسه کوتاه ? ساعته انجام مي شود.

در اين حالت نيازي به آماده کردن بيمار نيست، ژل مخصوص امواج مافوق صوت بر روي پوست تميز شده قرار مي گيرد. در ادامه از دسته مخصوص براي تاباندن انرژي مافوق صوت به زير پوست بيمار استفاده مي شود. بعضي بيماران ممکن است در اين زمان انرژي دستگاه را احساس نمايند. به همين خاطر پزشک در اين شرايط شما را تحت نظر مي گيرد تا به اين ترتيب اين روش درماني را تا حد ممکن براي شما راحت نمايد. هر جلسه درماني هايفوتراپي به 60 تا 90 دقيقه زمان نياز دارد، اما ممکن است اين درمان در طول 30 دقيقه کامل شود. بعضي بيماران در هنگام درمان کمي خارش يا گرما را در زير پوست خود احساس خواهند کرد. به هر حال در اين زمان نيازي به سرد کردن محل نيست، اما مي توان از داروي بي حسي به منظور اطمينان از راحتي بيشتر بيمار استفاده کرد. به هر حال اين روش درماني درد غير قابل تحمل براي بيمار ايجاد نمي کند.

نحوه کار دستگاه هايفوتراپي (دابلو) چگونه است ؟

اگرکاغذ را جلوي نور خورشيد بگيريد اتفاقي نمي افتد ولي اگر از يک ذره بين استفاده کنيد مي توانيد با کانوني کردن نور، امواج نور را در يک نقطه بسيار کوچک متمرکز کنيد وبا ادامه اين کار آن نقطه داغ وداغ تر مي شود و با تداوم تمرکز بر روي آن نقطه انرژي کانوني شده امواج نورخورشيد مي تواند کاغذ را بسوزاند تکنولوژي هايفوتراپي (دابلو) نيز دقيقا با همين روش امواج اولتراراسوند را در لايه هاي زيرين پوست کانوني و متمرکز کند.